Faste (siaam)

 

       Sura 2 v 184-188: O I som tror, det er jer foreskrevet at faste - ligesom det var foreskrevet dem før jer, for I kan blive retfærdige -­ Et bestemt antal dage. Men den, som er syg eller rejse, skal opveje antallet af dage senere. For dem, der vanskeligt kan udholde at faste er erstatningen bespisning af en fattig. Men det er en god gerning frivilligt at faste og det er det bedste for jer, om I blot vidste det.

Måneden Ramadan er den, i hvilken AI-Quran blev åbenbaret, en retledning for menneskeheden med klare beviser på sondringen mellem sandt og falsk. Derfor skal man faste i denne måned, men den, som er syg eller rejse skal faste et lignende antal dage. Allah elsker at gøre det let for jer, ikke at gøre det besværligt og fuldend antallet af faste dage og lovpris Allah, fordi Han har retledt jer og vær taknemmelige.

Og nar Mine tjenere spørger dig om Mig, sig: Jeg er nær. Jeg svarer den bedenes bøn, når han påkalder mig. Hør derfor på Mig og tro Mig for at I må vandre på den rette vej.

Det er tilladt at have kønslig samkvem med jeres hustruer om natten i fasten. De er en klædning for jer, og I er en klædning for dem. Allah ved at 1 var uærlige imod jer selv, derfor har Han vendt Sig til jer i Made og skænket jer denne lettelse. Gå derfor ind til dem og søg hvad Allah har bestemt for jer og spis og drik, indtil morgenrodens hvide tråd kan skelnes fra den sorte tråd, fuldend fasten til solnedgang. Men ikke ind til jeres hustruer; nar I tilbringer de sidste dage i Moskeerne, det er Allahs grænser, gå derfor ikke nær til dem. Det er Allahs tydelige tegn for mennesker, de kan vogte sig for synd.

Fasten i Ramadan er den eneste obligatoriske faste for muslimer. Syge og gamle er fritaget. Menstruerende, gravide og ammende kvinder samt børn under pubertets alderen er også fritaget. syge mennesker og menstruerende kvinder skal senere faste et lignende antal dage.

Der fastes fra daggry til solnedgang. I denne tid personen ikke spise, drikke, ryge eller have seksuel samkvem med sin ægtefælle.

Der er ingen grund til at drøfte, om det er sundt eller godt at faste. Allah den Alvidende siger i den Hellige Quran: At faste er bedst for jer om I blot vidste det, er det klar gjort. Han, som har skabt os ved bedst.

1. Der er kun to dage, som er absolut haram at faste på: Aid'ul-Fitr og Aid'ul-Adha. De to store islamiske fester, efter Ramadan og efter Pilgrims-rejsen.

2. Hvis en person faster en fredag, undtagen i Ramadan, skal han også faste den forgående dag, eller den efterfølgende dag, det er ikke tilladt kun at faste en enkel fredag.

3. Andre dag hvor det er Sunnah at faste. Hver mandag og torsdag. Den 13-14-og 15 i liver måned. Det er godt at faste meget i Sha'ban, måneden for Ramadan. Aisha (rah) har fortalt, at profeten (saws) aldrig fastede en hel måned i træk undtagen i Ramadan måneden. Ud over det fastede han mest i Sha'ban. Faster' en person 6 dage i Sjawwal, måneden efter Ramadan, får han en belønning som om han havde fastet et helt år. Nogle personer fra Sahaba ville faste hver dag, men profeten Muhammed (saws) kunne ikke anbefale det, i stedet kan en person som gerne vil faste rigtig meget, faste som profeten David (as), han fastede hver anden dag. Desuden er det heller ikke godt at faste en eller to dage før Ramadans start.

Skylder man Allah nogle obligatoriske faste-dage skal de fastes før man kan faste Sunnah.

4. Ramadan måneden er 29 eller 30 dage, afhængig af hvornår man kan se nymånen. Hvis der er overskyet, må fasten ikke vare mere end 30 dage.                                                           

 

Nogle tilfælde hvor fasten ikke bliver ugyldig.

5. Hvis man forglemmer sig og kommer til at spise eller drikke noget.

Abu Huraira berettede: Profeten Muhammed (saws) sagde: "Hvis en person spiser eller drikker af glemsomhed, skal han fuldføre sin faste. Det han har spist eller drukket er givet ham af Allah. "

6. Hvis man af glemsomhed har seksuel samkvem under fasten, bliver den heller ikke ugyldig. Man kan holder om og kysser sin ægtefælle, uden seksuel begær.

Hvis noget ved et uheld, som fx en flue eller et andet insekt flyver ind i munden og man kommer til at synke det, bliver fasten heller ikke ugyldig:

Fasten bliver heller ikke brudt, hvis en person kaster op. Heller ikke hvis man indtager medicin via indsprøjtning.                                                                                                                                                                                                             .

7. Det er tilladt at tage bad og børste sine tænder, men man må naturligvis undgå at synke noget vand.

Amir bin Rabia berettede: "Jeg så profeten (saws) rense sine tænder med en Siwak medens han  fastede, så mange gange at jeg ikke kunne tælle det. "

8. Det er tilladt at skylle sin mund; på samme måde som når man laver wudu.

Nogle tilfælde hvor fasten bliver ugyldig.

9. Hvis man med vilje spiser, drikker eller synker noget. Hvis man pludselig bliver syg og må indtage medicin.

Hvis man uden gyldig grund eller med vilje bryder sin faste, opvejer det ikke synden, om man fastede et helt år.

10. Hvis man med vilje har seksuel samkvem med sin ægtefælle, kan man betale en slags bod_ Man kan frigive en slave, faste i to måneder eller føde 60 fattige.

Et Hadith fra Sahih Al-Bukhari.

Abu Huraira berettede: "Medens vi sad hos profeten (saws), kom en mand løbende og sagde: "O .­Allahs apostel, jeg er ruineret. " Allahs apostel spurgte: "Hvad er der galt med dig? " Han svarede: "Jeg har haft seksuel samkvem med min kone, medens jeg fastede. " Allahs apostel spurgte: "Har du råd til at frigive en slave?" Hans svar var negativ. Allahs apostel spurgte: "Kan du faste to måneder i træk?" Hans svar var igen negativ. Profeten (saws) spurgte: "Har du råd til at føde 60 fattige personer?" Svaret var igen negativ. Profeten (saws) tav stille og medens vi sad i denne tilstand, blev en stor kurv fyldt med dadler brugt som gave til profeten. Han spurgte: "Hvor er spørgeren? " Manden svarede: "Jeg er her. " Profeten (saws) sagde til ham: "Tag denne kurv og giv den i almisse. " Manden sagde: "Skal jeg give den til en, som er mere fattig end jeg selv? Ved Allah; Der er ingen familie mellem Medinas to bjergkæder, der er mere fattig end jeg. " Profeten (saws) brød ud i et stort smil og sagde: "Giv den som føde til din familie. "

Belønning og glæde ved fasten.

11. Der er en port i Paradiset, som hedder Ar-Raiyan: De personer, der overholder fasten vil på Dommens dag blive kaldt op og de vil gå ind i Paradiset af denne port og ingen andre vil gå gennem den.

12. Profeten (saws) har sagt: Når Ramadan begynder er Himlens port åben. Helvedes port er lukket og Satan er lagt i lænker.

 13. Allah har sagt: Lugten, der kommer fra en fastendes mund, er bedre for Mig end duften af Musk. Han afstår for mad, drikke og lidenskab for Min skyld. Fasten er kun for Mig, så Jeg vil belønne den fastende og belønningen for denne gode handling vil blive ganget med ti.

14: Den der beder med et fromt og oprigtigt hjerte om natten i Ramadan, han vil blive bønhørt af Allah den Barmhjertige og hans forudgående synder vil blive tilgivet. Den, der faster en dag for Allahs skyld, vil Allah holde væk fra Helvedsilden. Afstanden vil være lig med en rejse, som vare 70 år.

15. Hvis en person dør og han skylder Allah at faste nogle obligatoriske dage, kan en anden person faste hans vegne.                      

 

God moral under fasten Al Adaib.

16. Profeten Muhammed (saws) var det bedste eksempel for menneskeheden også angående opførsel under, faste.'. Han var normal meget  gavmild,: men i Ramadan var han særlig gavmild. Englen Gabriel (as) besøgte hver nat profeten og han reciterede den Hellige Quran for Gabriel. Når profeten (saws) mødte Gabriel, var han mere gavmild end den hurtigste vind; som medbringer regn og frugtbarhed.

17. Man skal afholde sig fra dårlig og ondskabsfuld tale. Ligeledes fra dårlige og onde handlinger, misundelse og sladder. Man skal tale roligt og afdæmpet, ikke ophidsende og fornærmende; ellers accepterer Allah ikke fasten. Derfor også god moral at respekterede fastende selv om man ikke selv faster. Det kan gøres flere måder fx ikke spise, drikke og ryge foran personer, som faster Måske vil Allah Al-Karim, belønne en for at tage hensyn til en fastende.

18. Den person; som forbereder et måltid mad til en fastende, vil få samme belønning som den fastende, uden at den fastende mister sin belønning.

19. I Ramadan måneden skal muslimer tænke særligt meget på det åndelige. Derfor er det ikke Sunnah at spise for meget. Mad holder ens tanker væk fra det åndelige. Man skal bede meget, læse og høre Quran. Den Hellige Quran er inddelt i 30 afsnit, man skal læse mindst et afsnit om dagen i Ramadan, har man i løbet af denne måned læst hele Al-Quran. Det er godt at sætte sig nogle mål  fx at lære en ny Surah udenad eller dybden med andre religiøse emner.

20. Det er Sunnah, og en velsignelse i at spise Suhur, (morgenmåltid). Profeten (saws) har sagt: Tidsrummet fra man slutter Suhur og til adhan for Fadjr, er lig med den tid det tager, at recitere halvtreds ayaer fra den Heliige Quran. Nar man begynder fasten kan man sige en lille dua, som betyder: Jeg faster grund af min tro og kun for Allahs skyld.

NA ‘VEITO AS'SAIMU  IMANIN WA IH'STISA 'BAN LE'WÅTSH  ALLAH.

21. Det er også Sunnah at bryde fasten så hurtigt som muligt efter adhan for Al-Magreb. Man kan bryde sin faste med det mad og drikke man har til sin rådighed. Det er godt at drikke og måske spise en lille smule, derefter kan man lave salah Al-Magreb inden et større måltid indtages. Profeten brød mange gange sin faste med vand eller mælk, dertil spiste han nogle dadler tre, fem eller syv, altid et ulige antal. Når man bryder sin faste kan man sige denne lille dua, som betyder: O Allah for Din skyld har jeg fastet og jeg bryder den med hvad Du har givet mig af godt:

ALLAH-HOMMA LAKA ZUMT WA ALA RES'KHRIIKA AF TART.

 

Tarawih Bønnen

 22. Tarawih-bønnen bedes i Ramadan efter Al-Isha. Profeten bad nogle gange i Moskeen og nogle gange hjemme i sit hus. Han bad otte rakat og sluttede af med tre rakat Witr. De otte, rakat kan bedes fire og fire eller to og to.

 Abu Salama bin Abdur Rahman berettede at han spurgte Aisha (rah) "Hvordan var profetens (saws) salah i Ramadan? " Hun svarede: "Han bad ikke mere end elleve rakat i Ramadan eller i nogen anden måned. Han plejede at bede fire rakat uens i længde og skønhed, derefter igen fire rakat - uens i længde og skønhed, han afsluttede med at bede tre rakat Witr." Hun tilføjede: Jeg spurgte O Allahs apostel! Sover du inden du beder Witr? Han svarede: O Aisha: "Mine øjne sover, men mit hjerte sover ikke.

23. Abu Huraira har sagt fra profeten (saws). Den der faster i Ramadan fra et oprigtigt, troende hjerte og håber på en ,belønning fra Allah, vil få sine forudgående synder tilgivet. Den oprigtig troende, der står i bøn på den Hellige Nat Al-Qadr, og håber på en belønning, fra Allah, vil alle sine forudgående synder tilgivet. . . .

24. Den Hellige .Nat, Al-Qadr er den hvor Allah sendte Al-Quran ned til englen Gabriel (as). Den falder i en af de sidste ti, eller syv dage af Ramadan og den skal søges i en af de ulige nætter, altså den 21-23-25-27 e.ller,29. Profeten fik meddelelse om datoen for den Hellige Nat, men på  vej ud for at fortælle folket, om  den, mødte han, to mænd. De to mænd havde et. skænderi i gang. Profeten forsøgte at mæle og bringe de stridende til fornuft og under forsøget glemte han datoen.

Sura 97 AI-Qadr: I Allahs den Nådige, og Barmhjertiges navn. Sandelig Vi. har åbenbaret Quranen i den Hellige Nat AI-Qadr. Og hvad skal lære.dig, hvad den Hellige Nat er? Den Hellige Nat er bedre end tusinde måneder. I den nedstiger englene og ånden på deres Herres befaling med bestemmelser i alle sager. Fred hersker til morgengryets komme.

25. Det er Sunnah at tilbringe de sidste ti dage af Ramadan i Moskeerne. Det hedder I'tikaf. Man forlader ikke Moskeen, uden det er meget nødvendigt. Profeten (saws) praktiserede denne skik til hans død og efter hans død, blev skikken opretholdt af hans hustruer: Kvinder kan også praktiserer denne tradition, men skal have tilladelse fra deres ægtemænd.

Aisha (rah) berettede: "Når de sidste ti dage af Ramadan begyndte, anstrengte profeten sig særlig meget omkring det religiøse, han plejede at stå i bøn hele natten og han holdt sin familie vågen for bøn. "

Aid'ul-Fitr

Aid'ul-Fitr bønnen består af to rakat og er obligatorisk. Den bedes om morgenen, lige efter morgenbønnen og helst ude i det fri. Alle muslimer, mænd, kvinder, gamle og børn må ud og være med. Hvis det af en eller anden grund er helt umuligt for en muslim, at bede i en forsamling, kan denne bøn også bedes i hjemmet.

Inden Ramadan er forbi eller inden Aid'ul-Fitr bønnen, skal alle muslimer over pubertets alderen have betalt Zakat Al-Fitr. Det er for tiden udregnet til 50 kr. pr. person.

Kilder: Den Hellige Koran og Ahadith fra Sahih Al-Bukhari.