Skæbnen

 

Allah (swt) har bestemt alle menneskers skæbne, ja ikke nok med det, Allah (swt) har bestemt alle skabningers skæbne, og jordens og universets skæbne. Allah (swt) har skrevet alt ned i en stor Bog, som Han gemmer i den højeste himmel.

Bogen kaldes al-Laugh al-Mahfûz.

 Den Bog har Allah (swt) skrevet færdig for mange tusinde år siden, ja inden Han skabte jorden og det hele, så ingen i hele verden, uden Allah (swt), kan lave om på det, der er skrevet i Bogen.

 Allah (swt) siger sådan i Koranen Sura 22 ayat 70: Ved du ikke, at Allah ved, hvad der er i himlene og på jorden? Sandelig det er alt sammen skrevet i en Bog. Sandelig! Det er let for Allah.

 Så ingen ting sker uden Allah (swt) vil det, eller uden at Allah (swt) ved det.

Allah (swt) kender fortiden – nutiden og fremtiden. Et af Allahs smukke navne er al-Raib og betyder Den der kender fremtiden. Og det er absolut kun Allah (swt), der kender fremtiden. Det er også kun Allah den Højeste, der ved, hvornår Dommens Dag begynder.

Ingen uden Allah (swt) kender denne Dag, hverken engle eller profeter eller jinn eller mennesker.

 I den sidste del af Sura 35 ayat 11 siger Allah, og intet liv, lang eller kort, er garanteret mennesket, uden det er nedskrevet i Bogen (al-Laugh al-Mahfûz). Sandelig! Det er let for Allah.

 Allah (swt) har bestemt alle menneskers skæbne. Han bestemmer, hvornår vi bliver født, og hvornår vi dør. Allah (swt) bestemmer om vi skal være lykkelige, og hvor vi skal bo i verden. Det er også Allah (swt), der bestemmer, om vi nogen gange skal være ulykkelige.

 Allah (swt) bestemmer også om vi skal være syge eller raske, og hvis vi er syge, hvornår vi så bliver raske igen. Allah (swt) har også for længe siden bestemt, om vi skal være piger eller drenge.

 Allah (swt) har ikke bestemt alt dette for at gøre os ondt, men nogen gange prøver Allah (swt) os med sygdom og problemer, men det er kun fordi, vi skal tænke mere på Allah, og bede Ham om hjælp.

 Når vi bliver syge, tilgiver Allah (swt) os, for nogle af de forkerte ting vi har lavet. Så vi skal altid huske at takke Allah (swt), uanset om det går dårligt eller godt for os.

 Allah (swt) siger sådan i Koranen Sura 6 ayat 17: Og hvis Allah lader en ulykke ramme dig, så er der ingen, der kan tage den væk fra dig, undtagen Allah. Og hvis Allah giver dig lykke, så er det også fra den Mægtige Allah, som kan gøre alt.

Så, når Allah (swt) har bestemt noget godt eller dårligt for en person, kan ingen lave det om, hverken mennesker eller jinn.

 Allah (swt) siger, at om alle mennesker og jinn gik sammen om at gøre noget godt for et menneske, kunne de kun gøre det, hvis Allah tillod det, og hvis alle mennesker og jinn gik sammen om at gøre noget ondt for et menneske, kunne de kun gøre det, hvis Allah tillod det.

 Allah (swt) har givet os en vilje, så vi frit kan vælge Hans gode vej, den som Allah (swt) og profeterne har lært os om. Vi kan også vælge en dårlig vej, som Sjaitan gerne vil have os til, men så skal vi huske på, at vi skal møde Allah (swt) på Dommens Dag, og så vil det måske gå os dårligt. Der er mange ting, vi mennesker ikke ved om skæbnen, for det er en del af det usynlige, som Allah (swt) har skabt.

 

 

I Islam er troen på skæbnen en meget vigtig del. Skæbnen hører med under de seks trosprincipper, det man skal tro på, for at kunne kalde sig muslim.

Skæbnen er alt hvad der sker for os på både godt og ondt.

Vi tror på at Allah er forudseende, det vil sige, at Han kan forudse alle vores handlinger, alt hvad vi siger, foretager os, tænker osv. er med Hans viden og Han ved det før vi selv ved det.

  Men dette betyder ikke, at alt derfor så også er forudbestemt. Der er nogle ting, der er os forudbestemte fra vi befandt os inde i vores moders mave, men hvad vi planlægger fra dag til dag, er hvad vi selv bestemmer.

  Vi kan kun få ændret på vores forudbestemte skæbne ved at lave dua (personlig bøn) til Allah, hvor vi beder om noget konkret, vi ønsker eller ikke ønsker og Allah kan så vælge at gøre det for os, hvis Han vil.

  Vi kan igennem vores lange liv også komme ud for meget sorg og smerte, men det er en del af vores skæbne, som vi skal gå igennem med tålmodighed. Vi skal som muslim tro på, at der er en mening med alt og at Allah ved bedst. Mange gange kan man syntes at der sker ting, som ikke gavner en og skaber problemer, men tit oplever man senere hen, at det faktisk var bedre på den måde end hvis man selv kunne bestemme.

  Vi tror også på at Allah kun vil os det bedste. Han vil altid hjælpe os igennem dagen på den nemmeste måde, hvis vi følger Hans påbud og forbud. Og Han har netop sat de påbud og forbud til vores beskyttelse, da Han kan forudse hvad der kan ske for os, hvis vi får frie tøjler til alle livets fristelser, på nøjagtig samme måde som en mor sætter regler for hendes barn for at undgå at barnet kommer til skade.

  Som muslim har vi også nogle bestemte suraer (kapitler) fra Koranen, der kan beskytte os fra ondt igennem hele døgnet. Disse er: Troneverset (2:255), de to sidste vers fra Koens kapitel (2:285-286) og de tre sidste kapitler fra Koranen. Hvis man hver dag efter morgenbønnen og aftenbønnen reciterer disse, vil man være beskyttet fra alt ondt på sin dag og man vil få et mildere sind.

  Allah har givet os livet som en gennemrejse til det evige i det hinsides, for at prøve os. Han vil se hvem af os der handler bedst. Det er vores tålmodighed og udholdenhed med vores skæbne, på godt og ondt, der vil give os belønning og føre os videre til Paradiset insha Allah (med Allahs vilje).