Koranen

Allahs navneKoran 

  Videnskab 

 

Lærde folk

Imam Muslim  

Imam Bukhari

  De fire madhab

 

De fem søjler

Trosbekendelsen

bøn   zakat  faste

  pilgrimsrejse

 

Trosprincipperne

Allahs enhed 

  englene  bøgerne 

  profeterne  

  Dommedag   skæbnen

 

Omkring bønnen

adhan  wudu  dhikr

 

Omar udtalte:

En dag vi sad sammen med Allahs sendebud kom en mand til syne foran os, hans klæder var meget hvide, hans hår var meget sort. Ingen rejsestøv var at se p?ham og ingen af os kendte ham. Han gik hen og satte sig lige foran profeten , lagde sin hånd p?hans kn?og sagde: "O, Muhammad fortæl mig om islam". Den hellige profet sagde: "Islam er at bevidne, at der ikke findes nogen anden Gud end Allah og Muhammad er Hans profet, at overholde de daglige bønner, at betale zakat, at faste i ramadan og hvis du har mulighed for det, fortage pilgrimsrejse til det Hellige hus i Makka". Den fremmede svarede hertil: "Du har talt sandt".

Vi blev forbavsede, først spurgte han profeten om islam, for derefter at bekræfte svaret. Han fortsatte: "Fortæl mig om troen". Profeten svarede: "Det er at tro p?Allah, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, den yderste dag og p?skæbnen, hvad enten den er god eller dårlig". Hertil svarede han: "Du har talt sandt". Derefter spurgte han: "Fortæl mig om den perfekte dybe tilbedelse". Den Hellige profet svarede: "Det er at tilbede Allah som om du ser Ham, og selvom du ikke kan se Ham, s?vær vidende om, at Han ser dig". Han sagde nu: "Fortæl mig om timen (Dommens dag)". Profeten svarede: "Svaret til det kender jeg lige s?lidt til, som den der spørger". "S?fortæl mig om tegnene p?dens komme?" Profeten svarede: "Slavepigen vil nedkomme med sin egen herskerinde. De barfodede, de nøgne og de nødstedte hyrder vil bygge høje bygninger".

Derefter forsvandt den fremmede hurtigt. Jeg sad tilbage endnu et stykke tid, og profeten spurgte mig: "Omar, ved du hvem det var?" Jeg svarede: "Allah og Hans sendebud ved bedst". Profeten svarede: "Det var Gabriel, som kom til jer, for at belære jer om jeres religion".

Muslim

 

Til forældre

Denne hjemmeside er lavet til jeres børn, da de har brug for islamisk input, især i Danmark, hvor de hver dag kommer i kontakt med et samfund s?langt fra det islamiske. Der er mange ting børn skal lære. Ting de ville lære i skolen i et islamisk samfund, er i Danmark forældrenes pligt. 

Da de fleste tekster er tiltænkt de større børn, vil de selvsagt f?mere ud af at læse dem end de sm? Nogle ord og vendinger, især korantekster og hadith, kan være svære at forst?for børnene, de er dog vigtige at medbringe, da disse to kilder er fundamentet i islam.  Vi anbefaler derfor, at man sidder sammen med sine børn og hjælper dem ved at forklare yderligere.

Siden er tiltænkt som en start til børnenes lære om islam, hvilket vil sige, at emnerne er kort beskrevet. S?kan børnene selv senere hen uddybe deres viden, inshallah.

Siden kan ogs?bruges af personer, der har interesse i, at søge grundlæggende viden om islam. Vi har givet en kort oversættelse af de islamiske ”fagudtryk?i parentes efter ordet. Hvis man vil have en yderligere forklaring kan man se i ordbogen, her.

Siden er lavet ud fra Ahl-Sunna wal jama?

Lavet af Zainab Andersen og Inam Dahl. 

Menneskene omkring

 Profeten

Profeten Muhammad   Profetens koner  SahabaProfetens døtre

 

Obligatoriske påbud

 respekt for forældre  pigetøj  drengetøj navngivning

 

Sunnah

Opførsel  spisetid 

  drengenavne pigenavne hvad siger jeg når...  

  

 

Leg og lær

Alfabetet  tegn og mal sange digte og historier      hvad vi dog siger...   

Spil og sjov  

 

Kontakt

Links